Okkultation, (af lat. occultatio, af occultus 'skjult'), astronomisk fænomen, hvor et himmellegeme passerer ind foran et andet, fjernere himmellegeme (oftest en stjerne) og skjuler lyset fra dette. Det okkulterende legeme kan være en interstellar sky, en stjerne, en planet eller en måne. Ved observationer af stjerner, der okkulteres af en planet, opnår man information om planetens atmosfære. Jf. formørkelse.