Oderint dum metuant, (lat.), lad dem hade, når blot de er bange.