Nummulitter, (af lat. nummus 'mønt' og gr. lithos 'sten'), store, møntformede foraminiferer, der lever på lavt vand i tropiske farvande. De har en kalkskal, som hos uddøde former kunne blive adskillige centimeter i diameter. De hører dermed til blandt de største kendte encellede organismer. Nummulitter er relativt sjældne i dag, men i Eocæn, for ca. 55-34 mio. år siden, var de uhyre almindelige, og deres skaller dannede tykke kalklag; Egyptens pyramider er fx bygget af nummulitkalk.