Notere, (lat. notare optegne, af nota tegn, mærke), fastsætte pris og kurs på værdipapirer, valutaer osv. på børsen.