Normalelement, galvanisk element med en meget stabil og reproducerbar elektromotorisk kraft, EMK, der kun er svagt afhængig af temperaturen. Langt det mest anvendte er Westons element, der har elektroder af cadmium og kviksølv i en mættet vandig opløsning af cadmiumsulfat. Dets EMK er 1,0184 V ved 25 °C (−0,4 V pr. °C temperaturstigning). Westons element er velegnet til løbende kalibrering af voltmetre og har en udbredt anvendelse som spændingsnormal i elektronisk måleudstyr.