Nordpikensk er et sprog, der kendes fra en enkelt indskrift fra ca. 500 f.v.t., fundet i Picenum ved Adriaterhavet syd for Ancona. Det er muligvis et ikke-indoeuropæisk sprog og i så fald ubeslægtet med sydpikensk.