Noblesse d'épée, (fr. 'sværdadel'), fransk adelsgruppe. Noblesse d'épée opstod i middelalderen, og deres privilegier skyldtes oprindelig militærtjeneste. Den gamle krigeradel så ned på embedsadelen, noblesse de robe, men blev i vid udstrækning fortrængt af denne i 1600-t., og efter adelens deltagelse i opstandene Fronden 1648-53 blev den franske adel en hof- og tjenesteadel.