Nivellere, 1) udjævne forskelle. 2) måle højden af punkter i terrænet, se nivellement.