Nitrifikationsanlæg, anlæg til at fjerne ammonium fra spildevand. Dette sker ved, at ammonium iltes til nitrat vha. nitrificerende bakterier. Processen benyttes i alle større danske rensningsanlæg og udføres normalt i et aktivt slamanlæg. Processen kan hæmmes af tungmetaller eller andre giftstoffer i spildevandet. Se også spildevandsrensning.