Nematodefanger, svamp, der kan leve af at indfange og fordøje rundorme (nematoder), i alt ca. 150 kendte arter. Visse såkaldte rovsvampe som fx slægterne Arthrobotrys og Dactylella lever normalt som saprofytter, dvs. af dødt organisk materiale, men i nærvær af rundorme stimuleres de til at udvikle raffinerede fangstorganer, som kan gribe og fastholde rundorme, hvorefter disse gennemtrænges af svampehyfer og fortæres. Nematodefangere er blevet studeret mhp. biologisk bekæmpelse af såvel plante- som dyreparasitiske rundorme; på dette felt har parasitologer ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet) udført banebrydende forskning.