Nazarener, (gr. Nazarenos 'som stammer fra Nazareth'), medlem af en retning inden for romantisk tysk malerkunst, der søgte at udtrykke kunstens samhørighed med religionen. (Se også Nazarenerne).