Navneforbud er en beskyttelse af en sigtet eller tiltalt i en straffesag. Med henblik på at en sigtet ikke skal føle sig "dømt på forhånd", åbner Retsplejeloven mulighed for, at der kan nedlægges forbud mod offentliggørelse af hans eller hendes navn, såfremt offentliggørelsen må antages at indebære en unødig krænkelse. Navneforbud kan højst opretholdes, indtil der falder endelig dom i sagen. Offentlighed i retsplejen blev indført som en retssikkerhedsgaranti, men offentligheden kan i moderne demokratier ofte opleves som en byrde.