Naturhistorie, oprindelig fællesbetegnelse for fagene geologi, zoologi og botanik. Historie skal her forstås som undersøgelse, og betegnelsen stammer fra en tid, hvor man inddelte naturen i mineralriget, dyreriget og planteriget. Naturhistorie bruges i dag sjældent i denne oprindelige betydning, men anvendes mere bredt som betegnelse for et givet fænomens normale (livs)forløb og i den angelsaksiske verden (natural history) som betegnelse for iagttagende og beskrivende feltobservationer i modsætning til en eksperimentel, laboratoriebaseret forskning.