Naturalier, naturprodukter, ofte levnedsmidler eller andre fysiske goder, i modsætning til penge. Se også bytteøkonomi.