Nationalitetsbevis, attest, der udstedes som bevis på et skibs optagelse i Skibsregistret. Nationalitetsbeviset skal angive skibets navn og hjemsted, dets kendingsbogstaver, tonnage, anvendelse samt ejer. Det bliver først udleveret til skibets ejer, når kendingsbogstaverne er indhugget eller påsvejset, og navn og hjemsted er malet på skibet. Beviset skal opbevares om bord til forevisning for myndighederne. Med et dansk nationalitetsbevis har skibet ret til at føre dansk flag.