Nathus, søjle af umagnetisk materiale, sædvanligvis træ og messing, hvori et skibs magnetkompas er anbragt. Nathuset, der har belysning til kompasset, rummer også kompensationsmidler i form af blødtjernslegemer og magneter, der skal reducere eller ophæve skibets deviation. Styrekompassets nathus placeres bekvemt for rorgængeren, mens hovedkompasset placeres på det sted om bord, hvor deviationen er svagest, sædvanligvis på toppen af brohuset.