Nat, det tidsrum, hvor Solen er under horisonten. Hyppigere bruges nat dog om det tidsrum, hvor det er helt mørkt (se tusmørke). I mange kulturer, fx den jødiske og keltiske, er natten døgnets første del, hvilket bl.a. ses ved, at tidsforløb regnedes i nætter, jf. engelsk fortnight ('14 dage').