Naskhi, (arab., egl. 'kopiskrift', af naskh 'kopiering'), en af de seks klassiske arabiske kursivskrifter, se kalligrafi (islamisk).