Narodniki, (russ., afledn. af narodnyj, af narod 'folk', og det personbetegnende -ik), russiske revolutionære i 1860'erne og 1870'erne. Fælles for dem var troen på, at folket, dvs. bondebefolkningen, kunne være grundlag for et socialistisk samfund. I første halvdel af 1870'erne blev to retninger udskilt: Lavrovtraditionen (efter Pjotr Lavrov), der gennem et langsigtet oplysningsarbejde ville forberede bønderne til revolutionen, og Bakunintraditionen (efter Mikhail Bakunin), der mente, at de russiske bønder af natur var revolutionære og derfor blot skulle vækkes. I foråret 1874 arrangerede narodniki en storstilet "ud i folket-bevægelse", men dens fiasko førte til en understregning af behovet for en mere slagkraftig organisation, der bl.a. skulle anvende terror mod samfundets top.