En Narcissist er en person, som er præget af narcissisme.