Naftensyrer, carboxylsyrer, der indeholder cyklopentan- eller cyklohexanringe. Naftensyrer findes i mindre mængde (0,1-3 %) i råolie og isoleres herfra ved ekstraktion med vandig base. Forbindelserne har vigtige tekniske anvendelser, bl.a. som tørringsmidler i maling og som fungicider.