Næseblødning, epistaxis, blødning fra næsehulen, som næsten altid skyldes lokale forhold i næsen og kun undtagelsesvis en generel blødningstendens (se blødning) eller blodtryksforhøjelse. Blødningen kommer hyppigst fra den forreste del af næsehulen og skyldes da ofte næsepillen pga. irritation eller skorpedannelse, fx ved forkølelse. I den forreste del af næseskillevæggen er der tit små karudvidelser, der let bløder. En blødning fra den forreste del af næsen kan ofte standses af patienten selv ved at holde hovedet højt og sammenpresse næsefløjene fra side til side. Blødning fra den bageste del af næsehulen ses af og til, især hos ældre mennesker, og kræver som regel indlæggelse med anbringelse af en særlig ballon i næsen. I sjældne tilfælde kræver blødningen behandling med lægemidler eller operation.