Nærradio, særlig form for lokalradio med vægt på lokal information og borgernes adgang til selv at komme til orde (public access). Nærradio fungerer oftest på idealistisk grundlag. De første stationer opstod i USA i 1940'erne under betegnelsen community radio som alternativ til kommerciel radio. I Europa var nærradio et element i 1980'ernes afvikling af de statslige radio- og tv-monopoler og banede i praksis ofte vej for kommercielle lokalradioer. Se også lokalradio og -tv.