Mysticisme, (fr.), hang til det hemmelighedsfulde (dunkle, uforklarlige mv.). Se også mystik.