Mysofobi, (gr. mysos 'noget som fremkalder væmmelse' + -fobi), inden for psykologi sygelig frygt for snavs, bakterier mv., især frygt for at røre ved nogen el. noget på grund af risikoen for tilsmudsning el. smitte.