Muzak, (omdannet af eng. music 'musik'), funktionel baggrundsmusik, udviklet af The Muzak Corporation (grundlagt 1934) mhp. at skabe manipulerende, stimulerende lydmiljøer, der skal virke fremmende på fx arbejdsevnen og købelysten uden at tiltrække sig opmærksomhed. Melodier fra populærmusikken danner baggrund for muzakarrangementerne, der oprindelig blev udført efter bl.a. følgende hovedprincipper: ingen brug af vokale stemmer, instrumentale soli, bratte temposkift, modulationer eller dynamiske udsving i øvrigt. De høje og dybe tonefrekvenser er fjernet, og overgangene mellem de korte numre (2-3 min) skal være glidende. Muzakken tilpasses til brug på fabrikker, kontorer, i forretninger, restauranter og offentlige rum og distribueres i dag via telefonnettet. Konkurrence har gradvis opblødt de oprindelige meget rigide principper, således at også vokalmusik og kendte numre i originalindspilninger i dag anvendes i muzak.