En muslim er et menneske, der lægger islam til grund for sin tilværelse. Ordet er grammatisk et aktivt participium af det arabiske verbum aslama, det at hengive sig til og underkaste sig den ene sande Gud.