Musikinstrument, (gr. musik + lat. instrument), instrument, som anvendes til frembringelse af musik, se musikinstrumenter.