Mukri, centralkurdisk dialekt. Se iranske sprog og kurdisk.