Muhamedansk betyder ‘som vedrører muhamedanisme’ eller ‘som vedrører muhamedanere’.