Mosepors, Myrica gale, eneste nordiske art i planteslægten pors.