Morgen, markareal svarende til, hvad en bonde med et plovspand kan pløje i løbet af en formiddag (ca. 3000 m2). Betegnelsen blev anvendt i Ditmarsken i middelalderen ligesom den senere sønderjyske demat (dagslet), der er det markareal, en bonde kan slå med le på en dag (ca. 5000 m2).