Moraludvikling, læren om hvordan moral udvikler sig hos børn. Hos Freud er udtrykket knyttet til udviklingen af overjeget og er overvejende følelsesmæssigt baseret, mens amerikaneren Lawrence Kohlberg har teoretiseret over en stadieinddeling i seks trin, der følger Piagets model for den kognitive udvikling.