Montan vegetation, (1. ord af lat. montanus 'vedr. bjerge', af mons 'bjerg', gen. montis), plantearter eller vegetationstyper i den øvre del af skovregionen i bjergområder. I Alperne karakteriseres den montane zone af nåleskov med bl.a. lærk, fyr og ædelgran.