Monopolisere, (gr. monopol + ty./fr. -isere), give monopol på noget; tiltage sig eneret på; have eneret på.