Modulation, i musik en overledning fra én toneart til en anden inden for en sats, i et mellemspil o.l.