Modsætningstryk, kontrastemfase, fremhævelse af et bestemt ord i en ytring, der betydningsmæssigt står i modsætning til et andet, fx Det var ikke ˈˈJens, der gjorde det; det var ˈˈPeter. Modsætningstryk anvendes ofte i sammenligninger og noteres i lydskrift almindeligvis med dobbelt trykstreg.