MmHg, millimeter kviksølv, måleenhed for tryk, defineret som det tryk, en 1 mm høj søjle af kviksølv (Hg) ved 0 °C (hvor densiteten af kviksølv er 13.595,08 kg/m3) frembringer i et tyngdefelt med standardtyngdeaccelerationen g = 9,80.665 m/s2; der gælder 1 mmHg = 133,322 Pa. Enheden benyttes fortrinsvis ved måling af blodtryk. Se også pascal.