Minimallønssystem, lønform anvendt i overenskomster på især det private arbejdsmarked. I minimallønssystemet fastsættes i overenskomsten en mindste lønsats. Herudover ydes personlige og virksomhedsspecifikke tillæg, som kan forhandles i overenskomstperioden, og som derfor er en del af det såkaldte bevægelige lønsystem. De lokale forhandlinger tager i høj grad hensyn til hvordan det går med den enkelte virksomhed. I dag er minimallønssystemet i overvejende grad afløst af mindstebetalingssystemet, om end forskellen mellem disse kun er marginal.