Miner, (af fr. mine 'grube', af kelt. opr.), gang eller større hulhed, som en insektlarve gnaver inde i plantevæv, fx i blade eller stængler. Plantedelens overhud, eller i hvert fald dennes yderste væg, forbliver intakt. I minen er larven nogenlunde beskyttet mod klimatiske ekstremer, men ikke mod fx snyltehvepseangreb. Minens udformning er ofte karakteristisk for den pågældende insektart. Der er to hovedtyper af bladminer, gangminen og flademinen. En gangmine er en forholdsvis lang og smal gang, der dannes, når larven æder sig frem gennem bladvævet i en bestemt retning. En flademine opstår, når larven æder løs i forskellige retninger. Som regel aflejrer larverne ekskrementerne inde i minen, ofte i et karakteristisk mønster. De fleste minedannere findes blandt småsommerfugle, fluer, bladhvepse og snudebiller. De enkelte arter foretrækker bestemte værtsplanter: Nogle minerer kun i en enkelt planteart, andre i forskellige arter.