Minelægger, lettere orlogsskib, der er indrettet til lægning af søminer. Med den tiltagende brug af søminer fra sidst i 1800-t. blev minelæggeren udviklet ved ombygning af handelsskibe eller andre krigsskibstyper, fx minekrydseren. Nu varierer minelæggere i størrelse med skibslængder på 40-100 m, tonnager på 500-3000 t og besætninger på 30-130 mand; den maksimale fart er moderat, 15-20 knob. Minelæggere har varierende rækkevidder og som oftest beskeden bevæbning. Større minelæggeres væsentligste fortrin er dels evnen til at medføre stor minelast under dæk, dels evnen til at holde søen længe under højt beredskab til hurtig udlægning af store spærringer.