Minør, (af fr. mineur), ingeniørsoldat, der minerer.