Miljøskade er en juridisk betegnelse for det forhold, at miljøet er ændret på en måde, der udløser ansvar for genopretning af skaden, hvis betingelserne for miljøansvar er opfyldt. Årsagen til miljøskader kan være enten enkeltstående uheld som miljøulykker eller længerevarende påvirkning ved fx forurening, gødskning og flora- og faunaforfalskning. I EU's Miljøansvarsdirektiv er miljøskade defineret som skade på beskyttede arter og naturtyper, skade på vandmiljøet og skade på jorden, hvorimod direktivet ikke omfatter person- og tingsskade. Efter den danske Miljøerstatningslov omfatter miljøskade person- og tingsskade, andet formuetab samt rimelige omkostninger til at forebygge eller genoprette en miljøskade.