Miljøfarlige stoffer, kemiske stoffer og forbindelser, der kan skade det naturlige dyre- og planteliv og således give uønskede forandringer i omgivelserne. Se miljøgifte.