Milits, (af lat. militia 'krigstjeneste', afledt af miles 'soldat'), tropper, der er sammensat af ikke-professionelle soldater, dvs. soldater, som normalt kun gør midlertidig tjeneste og ellers passer civile gøremål. Den schweiziske hærordning er baseret på militstropper. Betegnelsen milits ses også brugt om irregulære tropper eller om tropper, der er organiseret uden klare kommandolinjer til en statsmagt. Væbnede enheder, som deltager i borgerkrige, hvor flere parter kæmper om magten, bliver ofte benævnt militser.