Mikroinsemination, intracytoplasmatisk sperminjektion, ICSI, mikroteknik, hvorved kun en enkelt sædcelle indføres i et ubefrugtet æg. Teknikken anvendes ved behandling af barnløshed, som skyldes et stærkt nedsat antal sædceller i mandens sæd, og ved præimplantationsdiagnostik. Se også kunstig befrugtning.