Mikroelektronik, den gren af elektronikken, som omfatter de monolitisk integrerede kredse, som er de centrale byggestene i næsten alle elektroniske systemer; fx kan de CMOS-transistorer, der indgår i en ram til en pc, have en udstrækning på ca. 1 μm i længde og bredde. Mikroelektronikken er en af de mest udbredte teknologier i sidste del af 1900-t. Nye videreudviklinger er integreret optoelektronik, integreret optik, mikromekanik samt nanoteknologi; områder, som også dansk forskning og industri er engageret i. Se også chip, integreret kreds og LSI.