methan

Methan, CH4, farve- og lugtløs gas, som brænder med en blå flamme og har et kogepunkt på −162 °C. Methan er hovedbestanddelen af biogas og naturgas og er en væsentlig komponent i kulgas, grubegas, sumpgas og kloakgas. Methan (naturgas) anvendes til opvarmning, elproduktion, belysning og i den kemiske industri som råstof for fremstilling af carbon black (kønrøg), acetylen, syntesegas (til især ammoniak og methanol) og klorerede methaner. Forbindelsen er den simpleste alkan.

Faktaboks

Etymologi
Ordet methan kommer af methyl og -an.

Der strømmer methan ud fra mange naturlige områder, bl.a. sumpe og mudderflader. I drøvtyggeres vom dannes methan, som kommer ud i atmosfæren, og den omfattende kvægavl har bidraget til at øge atmosfærens methanindhold. Også fra rismarker kommer der meget methan. Kvægavl, risdyrkning og andre af menneskets aktiviteter har medført, at atmosfærens indhold af methan er blevet mere end fordoblet siden omkring 1800 og nu er ca. 1,7 ppm. Det er umiddelbart uden betydning for menneskets helbred og for naturen, men methan indgår i atmosfærekemiske reaktioner og er en effektiv drivhusgas. I 1980'erne bidrog methan således med ca. 15 % til forøgelsen af drivhuseffekten.

Se også methanbakterier.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig