Metalkompleksfarvestoffer, gruppe af farvestoffer til tekstilfarvning. De indeholder metaller i kompleks forbindelse med organiske stoffer; det mest udbredte metal er chrom, men også bl.a. kobber, cobalt, nikkel, bly og kviksølv forekommer. Metalkompleksfarvestoffer udmærker sig ved at have fremragende lysægtheder. Historisk er de især anvendt til farvning af uld, men bruges i dag tillige til farvning af silke og polyamid (nylon). Anvendelsen af metalkompleksfarvestoffer søges begrænset af miljømæssige hensyn, men visse nuancer kan være vanskelige at opnå med tilstrækkelig god lysægthed uden brug af dem.