Merkantil, (it. mercantile, af mercante købmand), handels-; købmands-.